Leanne wedi’i hethol yn arweinydd newydd Plaid Cymru

Mae Leanne Wood wedi ei hethol yn arweinydd newydd Plaid Cymru. Cafodd y canlyniad ei gyhoeddi’r prynhawn yma mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd a bydd Leanne Wood yn olynnu Ieuan ...

Llawer wedi’i hysbrydoli gan Leanne ac ymuno ag achos Plaid Cymru

Ers iddi ddatgan ei bwriad i sefyll am arweinyddiaeth Plaid Cymru, mae Leanne Wood wedi denu nifer o aelodau newydd sbon i’r blaid, gan gynnwys rhai na fuont yn aelodau ...

Dr Carl Clowes yn datgan ei gefnogaeth i Leanne

Y mae’r Dr. Carl Clowes, a oedd yn Gadeirydd ar Antur Aelhaearn, y gymdeithas gydweithredol gymunedol [Community Coop] gyntaf yng ngwledydd Prydain yn Llanaelhaearn yn y `70au, wedi mynegi ei ...

Rhai o gefnogwyr Leanne ...

Dafydd Iwan yn cefnogi ymgyrch Leanne Wood

Heddiw mae’r eicon diwylliannol a gwleidyddol, Dafydd Iwan, wedi datgan ei fod ...

Hwb i Ymgyrch Leanne Wood wrth i Adam Price Ddatgan ei Gefnogaeth

Mae’r cyn Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn ymuno â ...

Dau Aelod Cynulliad yn cefnogi ymgyrch Leanne i arwain Plaid Cymru

Mae dau o Aelodau Cynulliad Plaid Cymru, Bethan Jenkins a Lindsay Whittle, ...

Latest News

Yr Awdur a’r Darlledwr Mike Parker yn cefnogi Leanne

Wrth gefnogi Leanne, dywedodd Awdur a Darlledwr Mike Parker: “Wedi etholiad mor siomedig i’r Blaid flwyddyn dwetha’, efallai ei bod hi’n ymddangos yn rhyfedd i ddweud fod hwn yn gyfnod cyffrous i’r Blaid. Ond y mae. Mae adolygiad Eurfyl ap Gwilym wedi codi sawl pwynt sy’n ein hannog fel plaid i ystyried ein cyfeiriad gwleidyddol […]

Continue Reading

Grŵp Undebau Llafur yr SNP yn Cefnogi Ymgeisyddiaeth Leanne Wood

Mae Leanne Wood wedi derbyn cefnogaeth adain ddylanwadol ym Mhlaid Genedlaethol yr Alban – Grŵp Undebau Llafur yr SNP – sydd wedi cyhoeddi ei fod yn cefnogi ei chais i fod y ddynes gyntaf i arwain Plaid Cymru.    Mae gan y grŵp gannoedd o aelodau sydd yn ymgyrchwyr yn yr undebau llafur ac yn […]

Continue Reading

Neges gan Leanne – Y Daith i Wir Annibyniaeth

Mae Leanne wedi rhyddhau neges ar ffilm i aelodau’r blaid. Yn ei neges, meddai hi: “Dros y blynyddoedd nesaf, mae cyfle ‘da Plaid Cymru i danio dychymyg pobol Cymru a dod â nhw gyda ni ar y daith i wir annibyniaeth. “Nawr yw’r amser i ddweud yn hyderus mai ni yw’r unig blaid gyda uchelgais […]

Continue Reading

Yr ymgyrchydd iaith Ffred Ffransis yn datgan ei gefnogaeth i Leanne

Dywedodd yr ymgyrchydd iaith Ffred Ffransis: “Ffred Ffransis o Lanfihangel ar Arth, ond o’r Rhyl yn wreiddiol wrth gwrs. Dwi’n cefnogi Leanne fel arweinydd Plaid oherwydd y byddai hynny’n cyffroi Cymru. a mae wir angen cyffroi Cymru. Mae’r rhan fwyaf o bobl adeg etholiad maen nhw’n dweud, wel, be’ ydy’r ots pwy ydyn ni’n pleidleisio […]

Continue Reading

Penrhyndeudraeth a Phenarth: Leanne Wood yw’n dewis ni

Mae Leanne Wood wedi denu cefnogaeth i’w hymgyrch dros arweinyddiaeth y Blaid oddi wrth Bwyllgor Cangen Deudraeth yn Nwyfor Meirionydd yn ogystal â Changen Penarth ym Mro Morgannwg. Daw’r gefnogaeth yn sgil cyfarfod diweddar o Bwyllgor Cangen Deudraeth, pan drafodwyd y ras arweinyddol. Cytunwyd “ar sail y wybodaeth a gyhoeddwyd gan y 3 ymgeisydd drwy’r […]

Continue Reading

Leanne yn pryderu am ddyfodol cymunedau Cymraeg ac yn galw am adolygiad brys

Bydd Leanne Wood yn sefydlu adolygiad brys ar sut i amddiffyn cymunedau Cymraeg fel arweinydd Plaid Cymru, yn ôl papur polisi ar yr iaith a ryddhawyd ganddi heddiw (Dydd Iau, Chwefror 23). Os caiff ei hethol yn arweinydd Plaid Cymru, bydd Leanne Wood yn sefydlu grŵp i adrodd yn ôl o fewn 6 mis gyda […]

Continue Reading

Leanne yn ysbrydoli’r beirdd! Dewi Prysor, Mike Jenkins, Catrin Dafydd ac Iwan Rhys yn datgan eu cefnogaeth

Mae ymgyrch Leanne Wood i arwain Plaid Cymru wedi ysbrydoli nifer o feirdd, gyda Dewi Prysor, Mike Jenkins, Catrin Dafydd ac Iwan Rhys yn datgan cefnogaeth iddi. Cyfansoddodd y bardd a’r cyfieithydd Iwan Rhys, sydd yn byw yng Nghaergybi, yr englyn hwn sy’n adlewyrchu ysbryd cadarnhaol ac angerdd ymgyrch Leanne Wood: Leanne, rhaid mynd amdani […]

Continue Reading

Angharad Tomos, Aled G Job a Dafydd Huws yn cefnogi Leanne

Dywedodd yr awdures a’r ymgyrchydd iaith Angharad Tomos: “Dan Leanne Wood … dwi’n credu fod lle i newid deinamig ddigwydd. Wedi 2008, a’r argyfwng ariannol, mae’r tirwedd gwleidyddol wedi newid yn llwyr. Wedi buddugoliaeth yr SNP yn yr Alban, mae cwestiwn datganoli wedi dod i frig yr agenda. Dyma oedd dau ben pregeth Leanne Wood […]

Continue Reading

Cynghorydd y Blaid dros Lwynhendy, Meilyr Bowen Hughes, yn cefnogi Leanne

Dywedodd Cyng. Meilyr Bowen Hughes, Cyngor Sir Gar: “Fy enw i yw Meilyr Bowen Hughes, dwi’n Gynghorydd Sir dros Lwynhendy, sydd ar gyrion Llanelli. Mae’r bobl dwi’n cynrychioli, yn draddodiadol, pobl plaid lafur ydyn nhw. Fi’n credu taw fi yw’r ymgeisydd cyntaf sydd wedi bod yn llwyddiannus ar ran Plaid Cymru. Rwy’n credu bod e’n […]

Continue Reading

Y delynores Elinor Bennett Wigley yn datgan ei chefnogaeth i Leanne

Mae’r delynores enwog Elinor Bennett Wigley wedi datgan ei chefnogaeth i ymgais Leanne Wood am arweinyddiaeth Plaid Cymru. Dywedodd Elinor Bennett Wigley: “Mae’n bleser gennyf ddatgan fy nghefnogaeth i Leanne Wood fel arweinydd nesaf Plaid Cymru. Credaf ei bod yn bwysig iawn fod person ifanc yn cymryd yr awennau er mwyn sicrhau ymlyniad y to […]

Continue Reading